מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, (להלן: "עמית והגר", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו על משתמשי אתר האינטרנט: https://bddror.co.il (לרבות אתרי המשנה שלהם, תכניהם והשירותים המוצעים בהם, יחד להלן: "אתר").

פרטיותכם חשובה לנו, אנא קראו לקרוא מדיניות זו בתשומת לב.

  1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף במסגרת האתר ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע האישי ייאסף וישמש במסגרת האתר. "מידע אישי" הינו נתון על אדם מזוהה או אדם הניתן לזיהוי באמצעים סבירים, אשר יש בו להצביע על צנעת חייו, מצבו הכלכלי, האישי, אמונה דתית ופוליטית ומצב רפואי של אדם. 
  2. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי השימוש באתר, המפורסמים בכתובת https://bddror.co.il/tos , amithagar.co.il  כל מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות, יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.
  3. הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות. אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, לכן מסירת ועיבוד המידע מבוססים על הסכמתך אשר ניתנה מרצונך החופשי. גלישתך באתר ושימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הזמינה באתר בעת שימושך, ובין היתר לאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט בה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אל תכנס לשירותים ואל תשתמש בהם בכל אופן אחר. אנו שומרים על הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. 
  4. פרטיות ילדים. האתר מיועד אך ורק למי שמלאו לו 13 שנים בלבד. אם אינך מעל לגיל זה – אנא צא ממנו מיד.
  5. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו.  אנו מקבלים ואוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
   1. מועדון חברים. כדי לקחת חלק במועדון שלנו, עליך למסור פרטים כחלק מתהליך ההרשמה, ומעת לעת. מסירת המידע הינה הכרחית לצורך חברות במועדון.
   2. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל שתוצג באתר, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך.
   3. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת שירותינו, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. "עוגיה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP שצוינה קודם לכן על ידי משתמש. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים כך שברירת המחדל תהיה גלישה ללא עוגיות.
   4. .Google Analytics האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף נתונים על אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף נתונים כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אנו משתמשים במידע המתקבל מGoogle Analytics- על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין הנתונים שנאסף במסגרת השימוש Google Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן בשירות, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת https://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת https://www.google.com/policies/privacy/.
    תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת
    https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
    באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on,
    הנמצא
    בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
   5. מבלי לגרוע מהאמור, אנו משתמשים באתר כדי ללמוד על תחומי העניין של המבקרים בו על מנת להציע להם הצעות ופרסומים בהתאמה לכך. אנו עשויים לבצע פעולות דומות גם בהסתמך על ביקור של משתמשים באתרים אחרים ולהתאים עבורם פרסומים והצעות שיופיעו באתר, באתרים אחרים שבבעלותנו או מי מטעמנו, וכן במסגרת פלטפורמות שונות, לרבות רשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, לינקדין, טוויטר וכיו"ב. 
   6. כן נציין, כי נכון לעת זו, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר.
 • לאילו מטרות אנו אוספים את המידע 
   1. לצורך יצירת קשר אתך, לרבות כאשר הנך מתעניין בשירותי עמית והגר, בהצעות שונות מטעמנו, או כאשר אתה מבקש לקבל מידע נוסף.
   2. לצורך קישור בין "שחקני אלפא" לבינך לטובת השקעה.
   3. על מנת לשפר את מוצרי החברה ולהתאימם להבחנות רפואיות מסוימות (רק ביחס לחברי מועדון).
   4. על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו.
   5. לצורף טיפול בבקשותיך ומתן מענה לפניות ולתלונות.
   6. לצורך אבטחת המידע באתר ועמידה בהוראות הדין.
   7. לצורך התגוננות בהליכים משפטיים.
   8. ככל שבחרת להצטרף לרשימת התפוצה, על מנת לשלוח לך ניוזלטרים ועדכונים לכתובת המייל שמסרת לנו וכן הודעות בנוגע לפעילויות שיווקיות (לרבות בשיתוף גורמים נוספים). ביכולתך לדרוש להיות מוסר מרשימת תפוצה זו בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בניוזלטר אשר יישלח אליך.
   9. לשם הצעת והתאמת תכנים שיווקיים כמפורט לעיל. 
 • אופן שיתוף המידע האישי על ידינו

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

 1. ל"שחקני אלפא" אשר אנו נמצאים בקשר עמם.
 2. לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר והשירותים הכלולים בו. חלק מנותני השירותים, כגון שירותי הענן בהם מאוחסן המידע, אינם נמצאים בישראל, ושימוש בהם כרוך בהעברת מידע לחו"ל, לרבות לארה"ב. 
 3. אם נידרש לעשות כן על פי דין, על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת.
 4. במקרה של הליכים משפטיים אשר יינקטו נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם וככל שיהיו, בינך לבנינו או בינך ובין מי מטעמנו.
 5. מיזוג או מכירה במידה שחברתנו תירכש על ידי צד ג' או תתמזג עם חברת צד ג', אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע אישי.
 • שימוש במידע אנונימי. ייתכן ונעשה שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי סביר של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר על אודות השימוש בשירותים.
 • אבטחת מידע. אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 1. הסרה. תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות דוא״ל פרסומיות או הודעות דוא״ל אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות לחיצה על קישור הסרה בהתאם לדרישות הדין. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, נוכל לשלוח לך הודעות שירותיות כדוגמת תגובה לבקשת "צרו קשר", בקשת תמיכה, או בקשה מנהלית אחרת שתשלח על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים.
 2. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת hagar@bddror.co.il

 

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2022

לקח לנו 10 שנים להגיע לעצמאות כלכלית ועכשיו בתוכנית "חשיבה פיננסית" אנחנו חושפים את כל מה שלמדנו בדרך.

מוצר הדגל של עמית והגר

אם אתם כל הזמן עסוקים בלסגור את החודש ובמינוס בעו"ש לא הגיע הזמן שתלמדו קצת להתנהל נכון עם הכסף?