קרנות השתלמות

קרנות השתלמות

מהי למעשה קרן השתלמות?

באופן הבסיסי ביותר, קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים הנצברים בקרן ההשתלמות הופכים לנזילים רק לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני הפטור ממס רווח הון (עד התקרה המוטבת). 

עם זאת, לאחר 3 שנות חיסכון, ישנה אפשרות למשוך את הכספים בשביל השתלמות מקצועית כלשהי או בעת הגעה עד גיל הפרישה. חשוב לזכור, אין כל חובה למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים. כלומר, ניתן להמשיך ולחסוך את הכספים בקרן וליהנות מהתשואה על החיסכון עד הרגע שתבחרו. 

למעשה, חוסך המפקיד בקרן ההשתלמות עד לסכום תקרת ההפקדה המוסכמת בקרן, נהנה יותר מפעם אחת מהטבות מס: פעם ראשונה בשלב ההפקדה ופעם שנייה בעת המשיכה. במקרה של עצמאיים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת לכל דבר. במקרה של שכירים, הם לא ישלמו מס הכנסה על הפקדת חלק המעסיק. 

בזמן משיכה כדין (עבור הפקדות בגבול התקרה המוטבת), הכספים בקרן ההשתלמות יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון לחלוטין. הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות, מהם ניתן לבחור מסלול המתאים לצרכי החוסך ולתקופת החיסכון הצפויה. לחוסך ישנה היכולת לעבור בין המסלולים ללא עלות וללא תשלום מס ולמעשה להתאים את החיסכון למצבי שוק שונים ולצרכים המשתנים של החוסך לאורך תקופת החיסכון.

 

מהם היתרונות של הגדלת הפקדות בקרן?

 1. דמי ניהול נמוכים – לרוב, דמי הניהול הממוצעים בפוליסות החיסכון עומדים על 1%-1.2%. עם זאת, דמי הניהול הממוצעים בקרנות השתלמות עומדים על כ-0.63% בלבד (ע”פ נתוני משרד האוצר, הנכונים לשנת 2016). אפשר בקלות להעריך כי פער כזה של דמי ניהול של פוליסת חיסכון לעומת קרן השתלמות יכול להסתכם עם השנים בעשרות אלפי שקלים.
 2. תשואות – תשואות קרנות ההשתלמות נחשבות לטובות לאורך שנים – התשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים האחרונות עמדה על 5.15%.
 3. ניתן להפקיד כל סכום – בניגוד לחלק מפוליסות החיסכון ו/או ניהול תיקים, ניתן להפקיד כל סכום ללא מגבלת מינימום.
 4. הליך הפקדה פשוט ביותר– כל מה שצריך זה רק לבקש מהמעסיק להגדיל את שיעור ההפקדות (של השכיר) לקרן ההשתלמות. מבחינת המעסיק זו פעולה פשוטה ביותר של שינוי מספר במערכת. יש לזכור כי על שיעור הפקדות הגבוה מהשיעור הקבוע בחוק לא יהיה פטור ממס רווחי הון.
 5. הלוואות – כידוע, הלוואות מקרנות השתלמות וקופות גמל נחשבות היום להלוואות אטרקטיביות ביותר. על הכסף שהופקד ניתן יהיה לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים בשיעור שבין 50% ל-80% מהסכום שנחסך. ככל שתגדילו הפקדות כך תוכלו לקבל הלוואה גדולה יותר ובתנאים אטרקטיביים.
 6. נזילות – לגבי הכספים שמופקדים לקרן השתלמות קיימת – אין צורך לחכות 6 שנים כדי למשוך אותם, אלא הם מקבלים את הוותק של קרן ההשתלמות באופן אוטומטי. לדוגמה: אם הכספים הופקדו בקרן השתלמות שהיא נזילה, כלומר- ניתנת למשיכה, אזי גם כספים אלו ניתנים למשיכה באופן מידי.
 7. מסלול הורשה – גם בקרנות השתלמות ניתן לרשום מוטבים בחשבון ולהוריש את הכספים לפי הצרכים והרצונות האישיים של כל אחד.
 8. דחיית מס רווח הון – בניגוד לחלק ממכשירי החיסכון האחרים, מס רווח ההון על הרווחים הריאליים של החיסכון ישולם רק במועד המשיכה. המשמעות היא שהרווחים שישיג החוסך יכולים להיות יותר גבוהים, שכן סכום החיסכון לא הוקטן במהלך תקופת החיסכון בגלל תשלום מס רווח הון.
 9. מגוון מסלולי השקעה – בקרנות ההשתלמות ישנם מגוון מסלולי השקעה המאפשרים לחוסך להתאים את החיסכון לרמות הסיכון שהוא מעדיף. חשוב לציין כי ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא כל אירוע מס.

 

משיכות והפקדות בקרן השתלמות

מה סכום המינימאלי והמקסימאלי לההפקדה בקרן השתלמות במעמד עצמאי?

עצמאי בעל הכנסה כלשהי (מעסק או משלח יד) יכול באופן עקרוני להפקיד בקרן השתלמות לצורך קבלת הוצאה מוכרת עד 4.5% מהכנסתו השנתית הכוללת, ועד תקרת הכנסה שנתית קובעת של 263,000 ₪.

חשוב לזכור, סכום ההפקדה המרבי המזכה בהטבת מס עומד על: 11,835 שקלים (263,000 * 4.5%)

לכן, בהפקדה שנתית מוטבת עד לסכום של 18,480 ₪ העמית לא ישלם מס על הרווח במשיכה כחוק.

 

במקרה של שכירים, איך ניתן לחסוך יותר בקרן ההשתלמות לשכירים?

הדעה הרווחת בציבור כיום היא ששכיר ממוצע יכול להפקיד עד 2.5% משכרו לקרן השתלמות, בנוסף להפקדת 7.5% של המעסיק.

עם זאת, על פי הוראות הדין כיום, ישנם 3 כללים עיקריים לעניין הפקדות בקרן השתלמות לשכירים:

 1. הפקדה הסופית לעובד חייבת לכלול לפחות 1/3 מהפקדת המעסיק.
 2. במקרה שהפקדת העובד עולה על 2.5% משכרו, רווחים בגין החלק העודף יהיו חייבים במס רווח הון בזמן המשיכה.
 3. במקרה שהפקדת המעסיק גבוהה מ-7.5% מסך שכר העובד, רווחים בגין החלק העודף יהיו חייבים במס רווח הון בזמן המשיכה.

 

בשורה התחתונה

שכיר מסוגל להגדיל את חלק ההפקדות שלו לקרן ההשתלמות גם מעבר ל-2.5% משכרו. במקרה של ההפקדה מעבר ל-2.5% יחול מס רווח הון כמו ביתר מכשירי החיסכון המוכרים.

למשל: אם לעובד יש שכר של 10,000 ₪ ומעסיקו והוא מפקידים 7.5% ו-2.5%, בהתאמה, יכול להגדיל את ההפקדות בקרן מ- 250 ₪  (2.5%) ל- 1,500 ₪ (15%) משכרו הכולל.

חשוב לציין – כאמור, כמו במכשירי חיסכון אחרים,  רווחים ריאליים בגין הפקדת העובד מעל 250 ₪  (כלומר, ה-1,250 ₪ הנוספים) חייבים במס רווח הון בעת המשיכה.

 

משיכה מוקדמת מקרן השתלמות ללא מס

בעקבות עליית הקורונה, המוני מפוטרים נותרו ללא כל ברירה פיננסית, מלבד משיכת כסף מקרנות ההשתלמות שלהם, אפילו במחיר של תשלום מס גבוה מדי. בניסיון למגר תופעה זה, הוציאה המדינה באוגוסט 2020, הוראת שעה מיוחדת שעוסקת בדיוק בעניין זה – משיכת כספי קרן השתלמות לפני הזמן. הוראת השעה נתנה הקלות והטבות מס למושכים כספי קרן השתלמות לפני שחלפו 6 שנים (או לחלופין 3 שנים, למי שעומד לפני פרישה).

אמנם הוראת השעה כבר אינה פעילה (התוקף הסתיים ב-9.2.21), אך ישנן דרכים אחרות להוציא את הכספים לפני הזמן המקובל.  אחת מאותן דרכים היא לקבל הלוואה מקרן ההשתלמות, לרוב בתנאים מאוד נוחים. אפשרות נוספת שניתן לבחון היא איתור חשבונות ישנים שלכם או של קרוב משפחה שנפטר, שאולי שכחתם מקיומם.
במקרה זה, לא משנה אם הכספים נמצאים בחשבונות בנק, בביטוחי מנהלים, בקרנות פנסיה, בקופות גמל או בקרנות השתלמות, זו עשויה להיות דרך טובה למצוא מקור כספי שלא ידעתם עליו או שכחתם מקיומו. חשבונות לא פעילים ניתן לאתר בקלות דרך האתר של רשות שוק ההון – הר הכסף. אפשרות נוספת היא המסלקה הפנסיונית. במקום זה  ניתן לקבל רשימה של כל החשבונות הרשומים על שמכם, פעילים ורדומים כאחד, בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, וזאת בעלות סמלית של 20 ש"ח.

 

מה קורה אם מבצעים משיכה מוקדמת שלא בהתאם לתנאים?

במקרה זה יש הטבת מס קטנה יותר, והמושך יחוייב בתשלום מס רווח הון בגובה 25%.

מי שימשוך מעבר ל-7,500 ש"ח לחודש, יחוייב בתשלום של 47% מס הכנסה לפי החוק.

אז מי רשאי להצטרף לקרן?

1. קרן השתלמות לשכירים: שכירים הם ייחודיים בכך שבכדי להצטרף לקרן השתלמות, הם זקוקים להסכמת המעסיק. למעשה, כיום אין כל חוק המחייב את המעסיק לצרף את מצבת עובדיו לקרן השתלמות כלשהי. עם זאת, בחלק גדול ממקומות העבודה וענפי המשק השונים חלים צווי הרחבה והסכמים קיבוציים המחייבים מעסיקים לצרף את עובדיהם לקרנות השתלמות מוסכמות מראש. 

במקרים אחרים, מקומות עבודה רבים נוהגים לחלק לעובדיהם את האפשרות להפקדה בקרן השתלמות כהטבה או כחלק מסל התנאים הסוציאליים. בלי שום קשר, תמיד מומלץ לנסות לדרוש סעיף זה לחוזה העבודה כשמנהלים משא ומתן על השכר. מדובר בהטבה משמעותית מאד יחסית למרבית ההטבות שתוכלו לקבל, בעיקר בגלל הפרשות המעסיק שנוספות להפרשת העובד, ובשל הטבות המס האטרקטיביות. 

2. קרן השתלמות לעצמאים: בניגוד למקרה של שכירים, עצמאיים דווקא כן מחליטים בעצמם אם

לפתוח קרן השתלמות. פעולה זו מזכה את העצמאיים בהטבת מס על הפרשות לקרן ההשתלמות שלהם, בכפוף לתקרת המס.

3. קרן השתלמות לעובדי הוראה: המקרה של מורים וגננות הוא ייחודי בהשוואה לאחרים. הם זכאים לקרן השתלמות, אך לרוב משתמשים בה ב כדי לצאת להשתלמויות או לשנת שבתון במהלכה אינם עובדים בתפקידי ההוראה הרגילים שלהם.

 • מי שלא עובד, מכל סיבה שהיא, לא יכול להצטרף לקרן השתלמות בעצמו.

 

השוואת בין קרנות השתלמות – מה זה מדד שארפ?

באופן הבסיסי ביותר, מדד שארפ מודד את עודף התשואה על השקעה מול הסיכון (המתבטא בסטיית התקן של התשואה). מדד שארפ הוא הגורם מקובל להשוואה בין איכות ניהול ההשקעות של קרנות נאמנות, של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וכו'. המדד עובד עם נוסחה המחשבת את הפער שבין תשואת ההשקעה לריבית חסרת סיכון, ומחלקת אותו בסטיית התקן של התשואה.

 • חשוב לזכור – ככל שמדד שארפ חיובי וגבוה יותר, כך ניהול ההשקעות איכותי יותר.

למי שכבר חוסך בקרן השתלמות ובודק חלופות נוספות, מומלץ להשוות תשואות של קרנות השתלמות אחרות מול קרן ההשתלמות שלו וכן את דמי ניהול הקרן שלו, לעומת קרנות השתלמות אחרות.

 

זכויות בקרן השתלמות

מכיוון שקרן השתלמות הינה על שם העובד בלבד, היא למעשה לא קשורה למעסיק. בעקבות זאת, אם עוזבים מקום עבודה או מפסיקים להפריש לקרן השתלמות, הסכומים בקרן ממשיכים להתנהל על שמכם ללא שינוי ותוכלו למשוך אותם בהתאם לכללים הרגילים בכפוף לחוק.

לשכירים ועצמאים: כדאי מאוד לזכור כי גם אם פותחים קרן השתלמות חדשה ומפקידים אליה, אין זה אומר שהזכויות בקרן ההשתלמות הישנה נפגעות.

 • במקרה ואינכם בטוחים יותר אילו  קרנות השתלמות יש ברשותכם, מכיוון שעברתם במספר עבודות ולא ניהלתם מעקב מסודר אחר כל הקרנות שנפתחו על שמכם, תוכלו לבדוק איזה קרנות השתלמות רשומות על שמכם באתר "הר הכסף" של משרד האוצר או דרך המסלקה הפנסיונית.

 

אילו פעולות ניתן לבצע עם קרן השתלמות?

מעקב על הביצועים קרן השתלמות

אם אתם מעוניינים לבחון את ביצועי קרן ההשתלמות שלכם לאורך השנה החולפת, יש דרך מצוינת. קרן ההשתלמות מיידעת אתכם באמצעות דוחות רבעוניים ודוחות שנתיים הנשלחים לחוסכים בקרן. למי שמעוניין לבחון בצורה שוטפת ומעמיקה יותר, אפשר להיכנס לאזור האישי של אתר החברה בה פתחתם את הקרן. תוכלו להתעדכן בתשואות הקרן ולצפות בדוחות בכל רגע נתון. בדוחות אלו יש את כל המידע על הסכומים שהופקדו מאז פתיחת הקרן ומועד הפקדתם המדויק. בנוסף ניתן לראות כמה רווח או הפסד הסכום הראה, סכום דמי הניהול ששולמו והסך הסופי שנצבר על בקרן. בעזרת דוחות אלו ניתן להשוות ולקבוע האם הביצועים בקרן מספיקים עבור החיסכון שלנו והאם דמי הניהול נחשבים בעיני השוק למקובלים , או שיש צורך לחשוב על מעבר לקרן בחברה אחרת. 

הלוואה על חשבון הקרן

באופן מפתיע, אחד היתרונות הבולטים של קרנות השתלמות, הוא היכולת לקחת הלוואה בתנאים נוחים (בכפוף לחוק) מתוך הסכום שנצבר בקרן. מה שלרוב מאפיין הלוואות מסוג זה היא הריבית הנמוכה ביחס זו הנהוגה בהלוואות, בנקאיות וחוץ בנקאיות כאחד. בנוסף, אין בהן דמי טיפול ועמלות.

באופן הבסיסי ביותר, בעל קרן לא נזילה, (כזו שעוד לא חלפו 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה), רשאי לקחת הלוואה של עד 50% מגובה הסכום הצבור בקרן עד מועד ההלוואה. במקרה שכבר חלפו למעלה מ-6 שנים והקרן נזילה, אפשר לקחת הלוואה של עד 80% מגובה הסכום הצבור בקרן. 

חשוב לזכור שכל חברה המנהלת קרן השתלמות יכולה למעשה לקבוע הגבלות משלה שמטרתן להגן על עצמה ועל שאר החוסכים. לכן, כל חברה יכולה מבחינה חוקית להגביל את סכום ההלוואה וכן יכולה להוסיף נהלים מסוימים לקבלת ההלוואה. למשל קביעת מסלולי קרן השתלמות שאינם זכאים לקבלת הלוואה וסכום מינימלי שאי אפשר ללוות פחות ממנו. עם זאת, גם עם ההגבלות, עדיין מדובר בהלוואות בריבית נמוכה ופריסת תשלומים נוחה למדי, לכן מדובר בחלופה מצויינת למשיכה מוקדמת או משיכה בכלל מקרן ההשתלמות. 

 

חסרונות בהלוואה מקרן השתלמות

עם זאת, לא מדובר בפתרון מושלם. ישנם מספר חסרונות שצריך לתת עליהם את הדעת לפני שפונים לאופציה של הלוואה מקרן ההשתלמות. 

 1. לא ניתן להעביר את כספי הקרן לחברה אחרת עד שתסגרו את מלוא ההלוואה. 
 2. לא ניתן למשוך את שארית הסכום או את חלקו  (תלוי בעיקר בתקנון).
 3. בתקופות קשות מבחינה כלכלית, בהן רבים נזקקים להלוואות וקרנות ההשתלמות סובלות מהפסדים, בית ההשקעות עשוי להחליט כי הוא מגביל את היכולת של חברי הקרן ללוות ממנה.

 

משיכה מקרן השתלמות

אפשר להוציא את הכסף שנצבר בקרן לאחר 6 שנים מההפקדה הראשונה, בפטור ממיסי רווח הון. יש גם בחירה למשוך את הכספים ללא תשלום נוסף אך יש לחכות 3 שנים ולעמוד בתנאים מסויימים:

א. אם בעל הקרן הגיע לגיל הפרישה (כיום זה גיל 67 לגבר וגיל 62 לאשה על פי החוק).

ב. בעל הקרן רשאי למשוך את הכסף לצורך השתלמות. אמנם ההשתלמות זו יכולה להיות בישראל או בחו״ל, אך חשוב מאוד לוודא כי היא עומדת בתנאים שנקבעו בחוק כדי שלא תחויבו במס מיותר.

חשוב לציין –  אמנם אפשר למשוך את הכסף, אך דווקא מומלץ לא למשוך אותו מקרן ההשתלמות לאחר שחלפו 6 שנים. לקרן השתלמות יתרונות מס רבים ולכן, מומלץ להמשיך ולחסוך באמצעותה, אפילו עד ליציאה לגמלאות. מותר למשוך חלק מהכסף שנחסך בקרן ההשלמות ולהמשיך לחסוך את השאר, אך במקרה זה קרן ההשתלמות נסגרת להפקדות חדשות. אם תרצו להמשיך להפקיד, תעשו זאת בקרן השתלמות חדשה.

 

משיכה מקרן השתלמות תוך החלת וותק

מדובר בתרחיש בו מי שיש לו מספר קרנות השתלמות שלפחות מאחת מהן ניתן למשוך כסף פטור ממס, יכול למעשה לפנות ולבקש מבית ההשקעות לבצע פעולה שנקראת "החלת וותק" (או השלכת וותק) מהקרן הוותיקה אל הקרן החדשה, לצורך משיכה ללא מס מהקרן החדשה לפני המועד המקובל.

יש צורך לפנות לבית ההשקעות של הקרן החדשה וצריך להגיש בקשה ולצרף אישור מבית ההשקעות של הקרן הוותיקה המאשר שהיא עומדת בתנאים להחלת וותק.

חשוב לזכור על החלת וותק:

 • אחת מקרנות ההשתלמות בתרחיש זה חייבת להיות במעמד "שכיר".
 • לא ניתן למשוך כסף מהקרן הוותיקה, גם לאחר שהפיכתה לנזילה.
 • ניתן להשתמש בקרן הוותיקה להשלכת וותק רק פעם אחת בלבד. 
 • אם יש לכם מספר קרנות השתלמות חדשות, תצטרכו לבחור אחת מהן לביצוע השלכת הוותק.
 • לאחר השלכת הוותק, הקרן הוותיקה נהיית מוגבלת במספר מובנים, למשל אי אפשר להפקיד אליה יותר ניתן למשוך ממנה רק לאחר שמשכו את כל הכסף מהקרן החדשה שאליה הושלך הוותק. 

מקרים בהם כדאי לשקול השלכת וותק

במקרה ופתחתם קרן השתלמות בעבר ושכחתם מקיומה ולא הפקדתם אליה כלל. בהמשך פתחתם קרן השתלמות אחרת אליה אתם מפקידים בזמן זה. ייתכן מאוד להיות שתרצו להחיל על הקרן החדשה את הוותק של הקרן הוותיקה שבה יש סכום קטן יותר. גם בתרחישים אחרים בהם בקרן החדשה יש יותר כסף מאשר בקרן הוותיקה ואתם זקוקים לסכום זה מיידית, אפשר לשקול גם החלת וותק.

קביעת מוטבים

בזמן פתיחת קרן השתלמות חדשה תתבקשו לבחור את המוטבים שלכם, אלו שיהיו זכאים לקבל את הכספים שנמצאים בקרן, במקרה של פטירה בטרם עת. עם זאת, כדאי לזכור כי בכל זמן אתם יכולים לעדכן את זהות המוטבים. בעבר היה ניתן לעשות זאת רק על ידי מילוי טופס במשרדי החברה או בדואר, אך כיום ניתן גם לשנות זאת בכל עת באתר החברה. מצבים נפוצים לשינוי מוטבים הם לרוב שינויים במצב האישי, למשל לידת ילדים נוספים, גירושין או התאלמנות, בן זוג חדש וכן הלאה.

משיכת כספי קרן השתלמות כאשר החוסך נפטר

חשוב לציין, כי במקרה של פטירה, כן ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות באופן מיידי וללא מס, כל עוד מדובר בסכומים העומדים בתקרת ההפקדה. המוטבים המנויים בקרן ההשתלמות רשאים להגיש לבית ההשקעות בקשה לקבלת הכספים בקרן.

חשוב ביותר לציין את ההבחנה בין יורש ומוטב. זאת כיוון שמי שהינו יורש לפי החוק או לפי צוואה, אך אינו רשום כמוטב, יהיה צריך להוכיח את זכאותו לקבלת כספי קרן ההשתלמות. בעוד שמי שרשום כמוטב יוכל לקבל את הכסף גם אם אינו מוגדר כיורש לשאר העזבון.

מעבר בין מסלולי קרנות השתלמות

כאמור, ישנם מסלולי השקעה בקרן השתלמות המגדירים את מדיניות ההשקעה בה ואת ניירות הערך העיקריים הנסחרים בה. אלה יוצרים את רמת הסיכון של המסלול וגם את החיסכון. המסלולים העיקריים הם הקיימים בקרנות השתלמות הם:

מניות – לפחות 75% מניות

אג"ח – כאשר יש רוב לניירות אג"ח, אך מכיל גם במניות באחוזים ידועים מראש, למשל 15% מניות.

מדד – מסלולים המחקים את אחד המדדים המקובלים.

כללי – מכיל מגוון ניירות ערך וביניהם עד 35% מניות.

 • קיימים גם תתי מסלולים רבים וקיימים עוד מסלולים אחרים כמו מט"ח, מסלולים הלכתיים ועוד.

לא לשכוח – אמנם מניות נחשבות למסוכנות יותר, אך דווקא בטווח הארוך מראות תשואה גבוהה יותר לעומת מסלולים אחרים. בחרו מסלול לפי טווח הזמן שאתם מתכננים.

אפשר להחליף בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת, ללא כל עלות וללא צורך לשלם על כך מס. מעבר בין המסלולים לא פוגע בוותק קרן ההשתלמות, שנספר מיום ביצוע ההפקדה הראשונה בקרן.

אם אתם מעוניינים לעבור מסלול השקעה, יש לפנות לחברה בה מנוהלת קרן ההשתלמות שלכם, למלא את הטופס הייעודי דרך אתר האינטרנט של החברה. ברוב המקרים, ההעברה בין מסלולי ההשקעה השונים בקרן תבוצע בתוך מספר ימי עסקים בודדים בלבד.

מעבר בין קרן השתלמות אחת לשנייה

אפשר לעבור בין קרן השתלמות אחת לשנייה, גם במקרה והן מנוהלות בחברות שונות, מבלי לפגום כלל בוותק שנצבר בקרן ובלי לשלם מס, עמלות או קנסות בכלל. הסיבה שהמדינה קבעה מדיניות זו היא כדי להגביר את התחרות ולאפשר לחוסכים לעבור בקלות בין קרנות השתלמות שונות. בכדי לעבור בין קרן השתלמות אחת לאחרת, צריך החוסך לפנות אל בית ההשקעות אליו הוא מעוניין לעבור. מיד עם תום מילוי הטפסים הנדרשים, בית ההשקעות החדש ידאג להעביר את הכספים מהקרן הקודמת אל הקרן החדשה שלכם. חשוב לזכור, על שכירים לעדכן את המעסיק או את מחלקת כח האדם בחברה שיש צורך לבצע הפקדות לקרן החדשה, מיד לאחר שקיבל אישור על הצטרפותו לקרן.

 

הטבות מס

הטבות המס לשכיר:

בעת ההפקדה לקרן, אין כל מס על החלק שהמעסיק מפריש עד לתקרה לאותה שנה. עם זאת, יש מס על ההפרשה מהחלק שהפריש העובד. בנוסף, הטבת מס רווח הון (25%) בעת משיכת הכספים שהופקדו עד לתקרת ההפקדה אשר שנמשכו לאחר 6 שנים או יותר מההפקדה המקורית.

הטבות מס לעצמאים:

עבור עצמאיים, הפקדות עד לתקרת ההפקדה ייחשבו הוצאה מוכרת עבור מס הכנסה.

בנוסף, הכסף המצוי בקרן יהיה פטור ממס רווח הון (25%) וזאת בתנאי שהסכום השנתי שהופקד לקרן לא עולה על התקרה השנתית והכסף נמשך רק לאחר 6 שנים.

 

הפקדות והפרשות

הפקדה לקרן השתלמות

הפרשות לקרן ההשתלמות יהיו על בסיס חודשי ביחס של 1:3. כלומר שעל כל חלק שהעובד מפריש, המעביד יפריש בדיוק פי 3, כשהעובד רשאי להפריש עד 2.5% מהשכר והמעסיק יפריש עד ל-7.5% ממשכורתו של העובד, עד לתקרת המשכורת הקבועה לאותה שנה.

חופשת לידה: המעסיק מחוייב להמשיך להפריש לקרן השתלמות גם בעת היציאה לחופשת לידה, למשך התקופה בה העובדת זכאית לדמי לידה (נכון להיום מדובר ב-15 שבועות). זאת במקרה ועבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני היציאה לחופשת הלידה. במצב בו חופשת הלידה מתארכת מעבר ל-15 השבועות, המעביד אינו חייב להפריש עבור המשך חופשת הלידה. אותם תנאים גם חלים על גבר היוצא לחופשת לידה.

מילואים: בזמן זימון למילואים, המעסיק ימשיך להפקיד לקרן השתלמות ללא שינוי. יותר מכך, על המעסיק גם לנכות את חלקו של העובד לטובת קרן ההשתלמות, כאילו ממשיך הוא לעבוד באופן רגיל.

חל"ת (חופשה ללא תשלום): בתרחיש זה, מעסיק אינו מחויב כלל להמשיך ולהפריש סכומים לקרן השתלמות במהלך חל"ת. עם זאת, מצב זה משתנה בהתאם למה שנקבע בהסכם העבודה או בהסכם הקיבוצי לפיו מועסק העובד. יחד עם זאת, ניתן להשלים הפקדות לקרן עד לסוף השנה, שכן בקרן השתלמות אין חובת הפקדה חודשית.

 

קרנות השתלמות לאוכלוסיות מיוחדות

קרן השתלמות לעובד מדינה

חוץ מקרנות ההשתלמות הזמינות לכלל הציבור, ישנה קרן נוספת המיועדת באופן אישי לעובדי מדינה או לעובדים בתאגיד ממשלתי. קרן זו מנוהלת על ידי החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ. קרן זו נמצאת בבעלותה של המדינה והסתדרות העובדים הכללית החדשה. עובד מדינה יכול בעצמו להחליט אם הוא מעוניין להצטרף לקרן השתלמות זו או לכל קרן השתלמות אחרת.

קרנות השתלמויות לקהלי יעד נוספים

ישנם מספר איגודים מקצועיים שייצרו קרנות השתלמות ייעודיות לקהל העובדים שלהם, לדוגמה:

 • קרן השתלמות חברת חשמל
 • קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים
 • קרן השתלמות אחים ואחיות

ועוד מגוון עשיר של קרנות המיועדות למקצועות מסויימים או לסביבת עבודה מסויימת.

הייחודיות הפרטית של קרנות אלו הוא שהצטרפות אליהן פתוחה רק לקהל היעד הספציפי שלהן. לרוב הן מציעות דמי ניהול נמוכים יחסית או הטבות אטרקטיביות אחרות. קהל יעד זה לרוב יכול לבחור בין להצטרף אליהן לבין בחירה בקרן אחרת שמתאימה לו יותר מבחינת תשואות, מסלולי השקעה וכן הלאה. הכוונה היא שהצטרפות לקרן השתלמות יעודית היא זכות ולא חובה. אדם שהצטרף לקרן השתלמות כזו ואינו מרוצה, רשאי לעבור לכל קרן השתלמות אחרת לפי בחירתו.

 

סיכום

קרן השתלמות זה מוצר פיננסי נהדר לחסכון. היתרונות המרכזים שלה:

1. הטבות המס הניתנות עליה והמאפשרות לחוסך להגדיל את רווחיו.

2. מרכיב הריבית דהריבית מחיסכון ארוך טווח בקרן מהווה מכפיל רווח משמעותי.

3. היכולת לקחת הלוואה בשיעורים גבוהים וריביות נמוכות מסך הסכום המצוי בקרן.

4. מעבר לכך, זהו חיסכון לטווח בינוני שניתן לפדותו תוך מספר שנים מועט ואינו דורש מהחוסך להיות מעורב בניהול ההשקעות.

5. אין צורך להיות משקיע מומחה כלל. הסיבה היא שמגוון מסלולי השקעה מאפשרים לכל אדם (כולל לחסרי ניסיון בתחום) למצוא את המסלול מתאים ביותר בשבילם וכן לעבור בקלות וללא עלות בין מסלולי השקעה ובין קרנות השתלמות לפי צרכיו, תוך שמירה על כל זכויותיו.

כל מה שנדרש הוא לערוך השוואת קרנות השתלמות הכוללת השוואת תשואות ודמי ניהול כדי לבחור קרן השתלמות ומסלול.

לקח לנו 10 שנים להגיע לעצמאות כלכלית ועכשיו בתוכנית "חשיבה פיננסית" אנחנו חושפים את כל מה שלמדנו בדרך.

מוצר הדגל של עמית והגר

אם אתם כל הזמן עסוקים בלסגור את החודש ובמינוס בעו"ש לא הגיע הזמן שתלמדו קצת להתנהל נכון עם הכסף?