תנאי שימוש בVOD של עמית והגר

אנו עמית והגר דרור (להלן: "עמית והגר") לאחר כברת דרך שעברנו בחיינו במסגרות שונות ובמקומות עבודה שונים, החלטנו כי לאור הניסיון שצברנו הגיעה העת להציע לציבור הרחב מידע וכלים מניסיוננו ומכישורינו.

אנו הגענו להבנה כי יש באפשרותנו לתת לקהל הרחב בסיס ידע, כלים ושיטות פרקטיים לשיפור ולצמיחה כלכלית באמצעות השקעה בנכסים נדלניים ובהשקעות נוספות אשר מבוססות כולן על הכנסות פסיביות. נשמח לחלוק עמכם את הידע והמידע באופן חופשי וללא כל התחייבות כספית או תשלום אחר מכם, בהתאם לתנאים והכללים הבאים:

  1 המידע שיועבר הינו מידע שעיקרו סיוע ביצירת הכנסות פאסיביות ומתבסס על מודל שפיתחנו בהתאם לניסיוננו בתחום.
  2 המידע יכול לעבור אליכם בצורה פרונטאלית, במצגות, בשיחת טלפון וכן במדיות הדיגיטליות השונות והרשתות החברתיות.
  3 אנו שבים ומבהירים כי אנו איננו בעלי הכשרה פורמלית או יועצים בתחום הכלכלי, פיננסי, הפנסיוני, תחום הנדל"ן ואיננו יועצים ברישיון מכל סוג שהוא.
  4 אנו נותנים את המידע האמור בהתאם לתפיסתנו וניסיוננו האישי בתחום, ולכל אחד שמורה הזכות האם לעשות שימוש במידע, אם לאו.
  5 אנו איננו מתחייבים לתוצאה. הגם שההמלצות שלנו מבוססות על מודל שפיתחנו ולמרות שאנו איננו ממליצים על גופים אשר אינם עומדים במודל ואשר אנו מושקעים בהם בעצמנו. עם זאת אנו חוזרים ומבהירים שבכל השקעה קיים מרכיב של סיכון, גם להשקעות שמבוצעות בהתאם למודל השקעות שפיתחנו.
  6 בהתאם, אנו איננו לוקחים אחריות מכל מין וסוג על רווחים או הפסדים שייגרמו מהשקעות אצל צדדים שלישיים. כאמור, זו בחירה מודעת שלכם להשקיע בגוף ספציפי ובסכום ספציפי.
  7 אנו מצהירים כי אנו איננו היזמים או בעלי מניות בגופים עליהם אנו ממליצים, ובהם כאמור, אנו מושקעים בעצמנו או היינו מושקעים בעבר. יחד עם זאת, אנו מבהירים כי אנו מקבלים עמלות הקשורות להשקעות המבוצעות באותו גוף רלוונטי במידה והמלצתנו תניב השקעה בגופים אלה.
  8 אנו פועלים בשקיפות ובוחנים בהתאם למודל שפיתחנו גופים שונים וככל שגופים אלו יעמדו בתנאי המודל ייתכן שנשקיע גם בהם.
  9 חשוב לציין, כי איננו עוסקים או מתייחסים לחברות אשר אינן עומדות במודל ו/או אשר איננו משקיעים בהם ועל כן אין טעם לפנות אלינו ולשאול מה דעתנו על גופים שאינם עומדים בתנאי המודל ו/או אשר אנו איננו מושקעים בהם.
  10 אנו מבקשים מכל אדם אשר רוצה לקבל את הידע כאמור לנהוג בצורה הוגנת ומכובדת כלפי אנשים ו/או חברות אחרות.
  11 יצוין כי ״שחקן האלפא״ שמציג את החברה שלו בכנס המצולם אליו נרשמתם/תרשמו, יהיה רשאי לפנות אליכם ולהציע לכם להשקיע עימו בעיסקה שהוצגה בכנס או בעיסקה עתידית אחרת.