הרשמה לכנסי משקיעים

עסקת נדלן מניב בלונדון (תאריך: 24.01.22 20:30 )

רף כניסה: 50,000 פאונד

הסבת בניין משרדים למגורים, התקבל היתר עסקה מניבה (מהשנה השניה) בטוחות חזקות מאוד. עסקה מספר 12 עם היזם המקומי. משך העסקה - 4 שנים.


 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden