מאמרים

קרנות ההשתלמות – שנת 2021 ומעבר לה

זה לא סוד שקרנות ההשתלמות הן אחד האוצרות שהעולם הפיננסי המודרני מזמן לנו.

אפיק החיסכון וההשקעה האטרקטיבי הזה הוכיח את עצמו בצורה יוצאת דופן בשנה החולפת – הקרנות השונות הציגו תשואה דו ספרתית לאורך השנה, מי יותר ומי פחות, וסיפקו ללקוחותיהן הזדמנות נהדרת להשיא רווחים. 

מבין הקרנות בלטה חברת אנליסט (תשואה שנתית בשיעור של כ-15.7%), שמנהלהּ נועם רוקח ייחס לאחרונה את ההצלחה בעיקר להרחבת החשיפה של  הקרן לתחום הנדל"ן המניב (כמו גם לחשיפה לארה"ב והחזקה באג"ח קונצרניות) –

והנה לנו סיפור הצלחה הנשען על שילוב של שני עולמות ההשקעה הגדולים, שוק ההון ותחום הנדל"ן… 

שנת 2021 כנראה חריגה בהיקפי הרווחים שנרשמו במהלכה בשוק ההון – וכנגזרת בתחום קרנות ההשתלמות – אולם המומחים צופים המשך של מגמת הצמיחה הזו, גם אם מתונה יותר. 

קוראינו בוודאי מכירים את תפיסתנו ביחס לקרנות ההשתלמות, אך למען מי שלא, נחדד ונאמר, כי בראייתנו מדובר בעץ שעלינו לאפשר את צמיחתו לעד (כלומר לעולם לא לפדות),

ליהנות מפירותיו (תשואות פטורות ממס) ולנצל את יתרונותיו הייחודיים שמאפשרים צמיחה נוספת של ענפים ועצים נוספים (ריבית דריבית, הלוואות אטרקטיביות על חשבון הקרן).

וכל זאת, באופן שלא ידרוש מאיתנו להיות מומחי הדור, מאחר שיש מי שינהל את התיק עבורנו – מישהו אמר השקעה פסיבית…?

במישור המעשי-הקונקרטי נמליץ לבחון באופן עיתי את הנתונים שמספרים את סיפורה של קרן ההשתלמות שלכם, בדגש על תשואות ודמי ניהול.

כלקוחות, אל לנו לחשוש מתרגום הסיפור הזה גם לניוד הכספים לקופה אחרת, אם הסיפור שלה טוב יותר, אטרקטיבי יותר.