מהשראה לעשייה

מוזמנים לקרוא ולשמוע אנשים שנפגשו איתנו והמשיכו את ההשראה שקיבלו מאיתנו לעשיה משמעותית בחיים שלהם.