ליצירת קשר עם מוטי ארניה רו"ח, יועץ מס ועו"ד המתמחה בנדל"ן בינלאומי

הזמנה לכנס משקיעים